Toetsing

MC vragen: DOEN

1) Feedback op toetsvragen geven (voorbeeld materiaal)
Hieronder staat een document met daarin 11 meerkeuzevragen uit een cursus Orgaansystemen. Probeer aan de hand van de theorie en de checklist uit deze module per vraag aan te geven wat er aan verbeterd zou kunnen worden.

11 Meerkeuzevragen

Ook een onderwijskundig adviseur heeft deze vragen bekeken en beschreven op welke punten de vragen verbeterd zouden kunnen worden.

Verbeterpunten 11 meerkeuzevragen

2) Feedback op toetsvragen geven (materiaal van collega)
Om meer grip te krijgen op het formuleren van goede meerkeuzevragen is het ook raadzaam om eens naar een toets van een collega te kijken en daar op basis van de theorie en richtlijnen feedback op te geven. Op die manier kan de kwaliteit van de toets verbeterd worden.

3) Feedback op toetsvragen vragen (eigen materiaal)
Naast het kijken naar de toetsvragen van anderen is het natuurlijk evident om ook naar eigen toetsmateriaal te kijken en te analyseren op welke punten de toetsvragen verbetering behoeven. Het kan helpen om dit samen met een collega te doen, zodat de eigen denkkaders verruimd worden.