Toetsing

Rubrics: DOEN

1) Studentprestatie beoordelen (a.d.h.v. bestaande rubric)

Hieronder staat een onderzoeksplan van een bachelorthesis van een drietal studenten onderwijskunde. Deze is aan de hand van onderstaande rubric beoordeeld door een expert docent.

  • Beoordeel eerst zelf het onderzoeksplan aan de hand van de rubric.
  • Vergelijk daarna de scores die je gegeven hebt, met die van de expert docent en bekijk in hoeverre jullie dezelfde scores hebben toegekend. Zoek uit welke criteria jullie mogelijk anders geïnterpreteerd hebben. 

LINK Rubric OWK
Onderzoeksplan (nog niet beschikbaar)
LINK Leeg feedback formulier rubric

2) Samen met collega beoordelen (a.d.h.v. bestaande rubrics)

  • Beoordeel samen met een collega een studentprestatie aan de hand van een rubric. Je kunt daarbij gebruik maken van een van de onderstaande (bestaande) rubrics, voor verschillende studentprestaties. Door samen te beoordelen zul je merken dat het nodig is om af te stemmen wat ieder verstaat onder de verschillende criteria en niveaus van de rubric.
  • Nadat jullie samen beoordeeld hebben, is het interessant om individueel eenzelfde studentprestatie te beoordelen en na afloop te bekijken in hoeverre jullie dezelfde scores hebben toegekend. Verschillen tussen jullie beoordelingen kunnen weer besproken worden.
  • Na deze twee beoordelingen kan de afweging gemaakt worden of de gekozen rubric geschikt is om binnen jullie opleiding te gebruiken en wat er evt. aan veranderd zou moeten worden.

Rubric voor een betoog (Goodrich & Andrade, 2000) (Goodrich & Andrade, 2000)
Rubric voor een geannoteerde literatuurlijst (Reddy & Andrade, 2010) (Reddy & Andrade, 2010)
Rubric voor klinisch onderzoek (Tractenberg en collega’s, 2010)(Tractenberg en collega’s, 2010)
Rubric voor verschillende onderdelen van onderzoeksvaardighed (Halonen en collega’s, 2003) (o.a. communicatievaardigheid, samenwerkingsvaardigheid, data-interpretatie, probleem oplossend vermogen; Halonen en collega’s, 2003)

3) Zelf een rubric ontwikkelen (met collega’s)

Aan de hand van de checklist kun je, bij voorkeur samen met een of meerdere collega’s, een rubric ontwikkelen voor een onderdeel wat in jullie opleiding qua toetsing extra aandacht behoeft.