Toetsing

Digitaal toetsen

Wat heb je nodig bij deze workshop? 
Bij de opdrachten in deze webworkshop wordt er vanuit gegaan dat u toegang heeft tot een eigen cursus- en toetsomgeving in Blackboard.

U kunt een persoonlijke cursus- en toetsomgeving aanvragen bij elo.gw@uu.nl onder vermelding van de naam van de webworkshop en “Digitaal Toetsen van toetsing.wp.hum.uu.nl”

Verder kunt u in deze webwerkshop gebruik maken van onderstaande documenten:

– Checklist gesloten vragen
Voorbeeld toetsvragen (open vragen –> gesloten vragen)

Weblecture (Door de overgang van Bb AS en Bb AS (per september 2012) naar Bb 9.1. en door de uitfasering van het Annotatiesysteem zijn een aantal dia’s verouderd en aangepast. Aanpassingen zijn in rode tekst weergegeven.)

Verdiepende modules bij deze workshop
Multiple Choice vragen 

Verdiepingsfilms bij deze workshop
Digitaal toetsen bij zelfstudie
Proces van het samenstellen van een digitale toets

Ervaringsdeskundigen over digitaal toetsen
Welk digitaal toetsprogramma en keuze voor vraagtypen
Waarom toetsen in Testvision?
Welke mogelijkheden biedt Testvision voor waarborgen  van betrouwbaarheid en validiteit?
Zelfstudie: waarom gekozen voor digitaal toetsen?
Zelfstudie: hoe is digitale toetsing ingebed in onderwijs?
Zelfstudie: wat zijn de criteria om digitaal te toetsen?

Literatuur bij deze workshop
Baars, Gerard A.J., Verkuijl-Wieland, Annemieke e.a. (2009). Digitale Didactiek. Den Haag – Lemma.

Draaijer S. (2004). Flexibilisering van Toetsing. Utrecht, Digitale Universiteit.

Hols-Elders W, Bloemendaal P, Bos N, Quaak M, Sijstermans R, De Jong P. (2008) ‘Twelve tips for computer-based assessment in medical education’, Medical Teacher,30:7,673 — 678

Huizer, C.G., Ouwehand, G.M., Zander, van der A.H.W. (red.) 2011. Ontwikkelingen in de Delftse Toetspraktijk. Technische Universiteit Delft.

Milius J. (2007). Schriftelijk tentamineren. Een draaiboek voor docenten in het hoger onderwijs. Universiteit Utrecht (IVLOS): Utrecht.

Sanders, Piet (2011). Toetsen op School. Cito, Arnhem.
http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/toetsenopschool/toetsenopschool.pdf