Toetsing

De 5 basisstappen van een toets

Wat heb je nodig bij deze workshop?
In deze workshop gaat u aan de slag met een toets die u in uw eigen cursus gebruikt. Belangrijk is ook dat u de leerdoelen van uw cursus bij de hand houdt. Hebt u geen toets en leerdoelen, dan kunt u deze documenten als oefenmateriaal gebruiken:

Voorbeeldtoets
Cursusbeschrijving
Cursusbeschrijving met leerdoelen
Werkdocument De 5 basisstappen van een toets

Weblecture (De informatie op de laatste dia over mogelijke vervolgtrajecten is gewijzigd. Aanpassingen zijn in rode tekst weergegeven)

Verdiepende modules bij deze workshop

Toetsmatrijs

Verdiepingsfilms bij deze workshop
Waarom leerdoelen formuleren en welke functie vervullen ze?
Wat kenmerkt een goed leerdoel?

Literatuur bij deze workshop
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching,and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Biggs, J. (1999). What the Student Does: teaching for enhanced learning. Higher Education Research & Development, 18(1), 57-75.

Biggs, J. (2003) Aligning teaching and assessing to course objectives. Teaching and Learning in Higher Education: New Trends and Innovations. University of Aveiro, 13 – 17 April 2003.

Bloom, B., Englehart, E., Furst, W.H., & Krathwohl, D. eds. (1956). Taxonomy of educational objectives (Cognitive domain). New York: David McKay Co.

Gibbs, G & Simpson, C. (2004) Conditions under which assessment supports students’ learning? Learning and Teaching in Higher Education, 1, 3–31.

Milius, J. (2007). Schriftelijk Tentamineren: een draaiboek voor docenten in het hoger onderwijs. Universiteit Utrecht (Ivlos): Utrecht.

Segers M., Dochy F., Cascallar E. (2003) The era of assessment engineering: changing perspectives on teaching and learning and the role of new modes of assessment. In: Optimising new modes of assessment: in search of qualities and standards / Eds.: M. Segers e.a. – Dordrecht: Kluwer Academic, 1-12.

Van Der Vleuten, C.P.M., & Driessen, E.W. (2000). Toetsing in probleemgestuurd onderwijs. Wolters Noordhoff, Groningen.