Toetsing

Kwaliteit van toetsen

Wat heb je nodig bij deze workshop?
In deze workshop gaat u aan de slag met een toets die u in uw eigen cursus gebruikt. Belangrijk is ook dat u de leerdoelen van uw cursus bij de hand houdt. Hebt u geen toets en leerdoelen, dan kunt u deze documenten als oefenmateriaal gebruiken:

Voorbeeldtoets
Cursusbeschrijving met leerdoelen
Werkdocument Kwaliteit van toetsen

Weblecture (De informatie op de laatste dia over mogelijke vervolgtrajecten is gewijzigd. Aanpassingen zijn in rode tekst weergegeven. Bb AS en Bb Vista zijn per september 2012 overgegaan in Bb 9.1)

Verdiepende modules bij deze workshop
Multiple choice vragen
Toetsmatrijs

Verdiepingsfilms bij deze workshop
Wanneer en hoe bepaal je de cesuur?
Bepalen van cesuur bij meerkeuzevragen
Welke cesuurmethoden worden er gebruikt?
Hoe werkt een absolute cesuurmethode?
Hoe werkt een relatieve cesuurmethode?
Beoordelen van betrouwbaarheid en vormen van betrouwbaarheid
Meten en waarborgen van validiteit
Is er een werkbare formule voor het optimaliseren van de kwaliteit van een toets?
Hoe optimaliseer je als docent een toets?
Hoe kan het toetsprogramma van de opleiding worden geoptimaliseerd?

Literatuur bij deze workshop
Gibbs, G. (2006) How assessment frames student learning. In: Innovative assessment in higher education (eds. C. Bryan & K. Clegg), pp. 23-36. Routledge, London.

Milius, J. (2007). Schriftelijk Tentamineren: een draaiboek voor docenten in het hoger onderwijs. Universiteit Utrecht (Ivlos): Utrecht.