Toetsing

Over toetsen

Dat goede toetsing in het onderwijs belangrijk is, is evident.

Door de nieuwe wet Versterking en Besturing is er meer nadruk komen te liggen op het proces en de kwaliteit van examinering en toetsing in het onderwijs. Onder deze wet staan de examencommissies garant voor de kwaliteit van de toetsing en geven zij de kwaliteitseisen aan waaraan toetsing moet voldoen. Dit impliceert dat de examencommissie de verantwoordelijkheid draagt voor het testen van de competentie van docenten.

Omdat de faculteit Geesteswetenschappen (verder) wil investeren in het professionaliseren van haar docenten op het gebied van toetsing heeft zij, in samenwerking met het Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht (COLUU) een trainingsprogramma rondom toetsing voor haar docenten ontwikkeld en besloten deze online aan te bieden.

Het programma omvat vier webworkshops, die zijn aangevuld met losse verdiepingsmodules over specifieke onderwerpen over toetsing. Hieronder vindt u een overzicht van de webworkshops en verdiepingsmodules die worden aangeboden.

Algemene informatie over de webworkshops en de modules kunt u vinden onder “Webworkshops” en “Modules“. Daarnaast zijn er ook een heel aantal verdiepingsfilmpjes opgenomen waarin experts en ervaringsdeskundigen nadere uitleg geven over een specifiek onderwerp. Deze filmpjes zijn te vinden via de FAQ’s.