Toetsing

(online) Peer Feedback

Wat heb je nodig bij deze workshop?
Werkdocument Peerfeedback

Weblecture

Verdiepingsfilms bij deze workshop
Hoe verhoudt feedback zich t.o.v. de leerdoelen?
Effectieve feedback en levels van feedback

Literatuur bij deze workshop
Dochy, P. & Nickmans, G. (2005) Competentiegericht opleiden en toetsen.
Theorie en praktijk van flexibel leren. [Competence-based education and assessment. Theory and practice of flexible learning]. Utrecht: Lemma.

Ineke van den Berg, Patris van Boxel, Janneke van der Hulst, Albert Pilot (2009).
Invoering Online Peer beoordeling – leidraad voor docenten.

Milius, J. (2007). Schriftelijk Tentamineren: een draaiboek voor docenten in het hoger onderwijs. Universiteit Utrecht (Ivlos): Utrecht.

Pol, J. van der, Berg, I. van den, Admiraal, W. F. & Simons, P.R.J. (2008).
The nature, reception, and use of online peer feedback in higher education. Computers & Education, 51,1804-1817.

Shute, V. J. (2007). Focus on formative feedback. ETS Research Report, RR-07-11 (pp. 1-47), Princeton, NJ.

Webb, N. & Mastergeorge, A. (2003). Promoting effective helping behaviour in peer directed groups. International Journal of Educational Research, 39, 73-97.