Toetsing

Modules

Op deze pagina vindt u een overzicht van de modules. Deze bevatten specifiekere en meer thematische informatie over het onderwerp ‘Toetsing’ dan de web workshops. De modules kunnen op zichzelf staand worden doorgenomen, maar zijn voornamelijk bedoeld als aanvulling en verdieping op de informatie die in de webworkshops wordt besproken.

De doorlooptijd van iedere module is ongeveer één uur. De modules kunnen in willekeurige volgorde worden doorgenomen, afhankelijk van welk aspect van toetsing u nader wilt bestuderen. In de modules zal waar relevant worden verwezen naar (onderdelen van) de webworkshops, andere modules en overige informatie zoals korte filmpjes die op deze website te vinden zijn.

Per module worden 4 specifieke onderdelen uitgewerkt:
Theorie:  een korte theoretische inleiding op het thema
Checklist: alles kort op een rijtje
DOEN: opdrachten om de theorie en richtlijnen toe te passen
Good practices:  een overzicht van ‘goede praktijken’ (ter inspiratie)

Modules
Multiple choice vragen Cesuur bepalen
Open vragen Rubrics
Toetsmatrijs