Toetsing

Toetsmatrijs: Checklist

De toetsmatrijs is bedoeld om de validiteit van de (deel)toets en de vragen te borgen. Het tentamen en de vragen moeten gaan over stof die belangrijk is, waarvan studenten kunnen weten dat er vragen over gesteld gaan worden en die het soort kennis test waarover men een oordeel wil vellen.

De vragen moeten representatief zijn voor de gehele stof en van een redelijke moeilijkheidsgraad.

  1. Stel een overzicht van onderwerpen (gerelateerd aan leerdoelen) op die relevant zijn voor de cursus
  2. Geef aan wat het niveau (welk denkproces?) zou moeten zijn (Zie webworkshop 5 Basisstappen, fragment Leerdoelen Bloom en de vernieuwde taxonomie van Bloom 2001, dynamisch vormgegeven door Heer 2009).
  3. Geef per onderwerp de meest geschikte vraagvorm (bijvoorbeeld meerkeuze voor reproductie, open vraag voor inzicht, toepassing).
  4. Ontwikkel de toets – vragen.