Toetsing

Rubrics: Good practice

Bernadette van de Rijt – Pedagogiek UU

Naar aanleiding van de ervaren verschillen in beoordeling tussen meerdere docenten binnen een cursus is gezocht naar een instrument om hier meer eenduidigheid in te krijgen. De rubrics lijken een goede manier hiervoor.

Binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen is met een groep cursus coördinatoren gekeken hoe een rubric m.b.t. het schrijven van een literatuurverslag en een rubric m.b.t. het maken van een onderzoeksverslag er uit kan komen te zien.

Hiertoe zijn de belangrijkste elementen van de daarin samenkomende vaardigheden geoperationaliseerd, uitgaande van de eindtermen. Deze elementen zijn gedifferentieerd naar de drie moeilijkheidsniveaus die binnen de opleiding gehanteerd worden.

Momenteel worden de eerste versies van deze rubrics uitgeprobeerd op hun gebruikersgemak en wordt onderzocht of ze voldoen aan de verwachtingen.

LINK Rubrics Onderzoeksverslag (PED) (PED)
LINK Rubrics Literatuurstudie (PED) (PED)

Terzi van Steenbergen – Docent wiskunde en vakdidactiek FLOT

Ik vond het ingewikkeld om feedback te geven op de reflectie opdrachten van de docenten in opleiding die ik begeleidde. Ik was ook op zoek naar handvatten om mijn studenten te geven om te kunnen groeien in het reflecteren.

Het is lastig om goede feedback te geven als je niet weet wat de doelstellingen van het reflecteren zijn. Eerst moest er een duidelijk beeld zijn van de wat ik van mijn studenten v.w.b. het reflecteren verwacht (feed up). Wat wil ik dat mijn studenten met het reflecteren bereiken?

Om mijn impliciete doel te bepalen (1) heb ik reflecties van mijn studenten gelezen om te kijken wat ik goed en minder goed vind, (2) ben ik met mijn collega’s in gesprek gegaan over het beoordelen van reflecties en (3) heb ik gelezen over het spiraalmodel van Korthagen. Op basis daarvan heb ik een lijst met 5 punten opgesteld die wat mij betreft in een reflectie moeten staan. Samen met een onderwijskundig adviseur heb ik deze verder aangescherpt en uitgewerkt en dit vormde de basis voor mijn persoonlijke rubric voor het beoordelen van reflecties.

De 5 punten heb ik vervolgens op drie niveaus beschreven, die ik herkende vanuit mijn praktijk en die goed te beoordelen zijn. Vervolgens heb ik 5 studenten om feedback op mijn rubric gevraagd, een collega heeft er kritisch naar gekeken en ik heb 2 reflecties m.b.v. mijn rubric bekeken en die reflecties voorzien van feedback en feedforward. Mijn rubric heb ik na deze opdrachten weer op sommige onderdelen aangescherpt.

Na het invullen van de rubric heb ik een goed beeld van de ‘kwaliteit’ van de reflectie. Het geeft een goed overzicht voor mij én de student van het reflecteren. De ingevulde rubric is een feedback van kwaliteit, mijn studenten kunnen nu duidelijk zien wat ze goed doen in hun reflectie en waaraan ze nog moeten werken. De tips onderaan de rubric vormen de feed forward. Door de tips te bespreken met de student komt de student tot een plan van aanpak om dit onderdeel van de reflectie te verbeteren.

Ik ben trots op het resultaat! De onzekerheid waarmee ik aan deze opdracht begon is bijna verdwenen. Komende tijd zal ik zeker nog moeten oefenen met de rubric om er vaardiger in te worden. Maar ik ben nu in staat om met behulp van mijn rubric mijn studenten een feedback van kwaliteit te geven en ze handvaten te geven om in het reflecteren te groeien.

LINK Rubric reflectie opdrachten docenten-in-opleiding